Vår lärare, Zenmästare Thich Nhat Hanh, är känd och älskad för sitt arbete med att lära ut meditation och medveten närvaro, att återupprätta kommunikationen i brustna relationer och för fred, miljö och mänskliga rättigheter.

Thây har levt ett liv utöver det vanliga. Han föddes i centrala Vietnam 1926 och blev munk i Zentraditionen vid 16 års ålder. Redan som ung blev han en viktig röst i den vietnamesiska debatten om buddhismens roll i samhället och hur traditionen bäst skulle kunna svara på sin tids stora frågor, om självständighet, fred och utveckling.

Det amerikanska kriget ställde klosterordnarna inför frågan om huruvida man skulle fortsätta att ägna sig åt det kontemplativa livet, eller i stället försöka hjälpa alla de människor som drabbades av krigets våld och förstörelse. Thây tillhörde dem som försökte att göra både och, och menade att det var möjligt att ta med sig den kontemplativa koncentrationen ut i samhället: en engagerad buddhism, som strävar efter att möta och lindra lidandet i alla dess former.

Under 60-talet grundade Thich Nhat Hanh School of Youth For Social Service (SYSS), en gräsrotsorganisation som tränade unga i meditation och utvecklingsarbete. Thich Nhat Hanh var också med och grundade Van Hanh-universitetet, Vietnams första moderna buddhistiska universitet. I mitten av 1960-talet grundade han Tiep Hien ordern eller ” Order of Interbeing” – en order för engagerad buddhism.

Thich Nhat Hanh var också engagerad i den vietnamesiska fredsrörelsen. 1966 reste han till USA för att tala mot kriget under några månader. Detta gjorde han så pass framgångsrikt att regimen i Saigon förklarade honom persona non grata, och det var inte längre möjligt för honom att återvända till Vietnam.

Thich Nhat Hanh (med tilltalsnamnet Thây som betyder lärare) bor i Plum Village( http://www.plumvillage.org ) i södra Frankrike och reser i hela världen för att undervisa om mindfulness, dharma och engagerad / tillämpad Buddhism.
Engagerad buddhism betyder i sammanhanget inte bara socialt engagemang utan också att den buddhistiska övningen integreras i vardagslivets alla aspekter, för att vi skall kunna leva med större glädje, frihet och medkänsla. Detta innefattar att kärleksfullt vårda oss om vår planet och alla dess livsformer, utifrån insikten om att vi är ett.

Thich Nhat Hahn berör detta i de flesta av sina böcker men vi vill särskilt nämna: ”Love Letter to the Earth”, ”The World We Have” och ”The Mindfulness Survival Kit”. Här finns fler boktips.

 

Du kan titta och lyssna på dharmatal av Thich Nhat Hanh bland annat på:

DE FEM MEDVETENHETSÖVNINGARNA