Våra vänner

Solrrossanghan är en del av Plum Village Sverige som vill koppla samman lokala sanghor och meditationsgemenskaper i Plum Village anda. Läs mer hos Plum Village Sverige

Norden

Världen

Tidsskriften Mindfulness bell har också en lista på lokala sanghor i världen