Fördjupande studiecirkel

Start 21 juli 2020 via Zoom

Kära vän på vägen,

Det är med stor glädje som vi bjuder in till en online-studiecirkel inom Plum Village-traditionens praktik. Det har hos flera av oss vuxit en önskan om att få möjlighet att fördjupa sig inom praktikens olika delar, att tillsammans få diskutera och ta del av varandras erfarenheter kring grundläggande delar av vår praktik och på så sätt fördjupa vår förståelse och vårt utövande.

Studiecirkeln kommer bestå av sex tillfällen där varje tillfälle har ett specifikt tema. Vi kommer att träffas via Zoom varannan tisdag kl 18.30-20.00 med start tisdag 21/7. Broder Jerker har meddelat att han gärna deltar i den utsträckning han har möjlighet.

För att få en trygg och stabil grupp kommer det inte vara möjligt att för nya deltagare att ansluta under tidens gång utan den grupp som startar tillsammans hålls intakt. Vi vill att alla som ska vara med deltar vid det första tillfället 21 juli.

Se gärna den fullständiga inbjudan för mer information.

Länk till anmälan

Vänliga hälsningar

Siri, Björn och Malin

från Solrossanghan och Online Blue Sky Sangha.